korevaar advies logo

Visie


Duurzame inzetbaarheid

Vakmanschap en mobiliteit zijn de arbeidsvoorwaarden van de toekomst. Er zijn nog maar weinig mensen die hun hele leven hetzelfde werk doen. Dus bijscholing of zelfs het aanleren van een compleet nieuw vakgebied wordt steeds gewoner… Scholing loont op drie manieren. Je ontwikkelt je vakmanschap. Je komt makkelijker aan een betere baan en je gaat langer mee op de arbeidsmarkt.

Scholing kost veel geld. Niet alleen door de studiekosten maar vooral door de tijd die er in geïnvesteerd wordt. Het is een goede gewoonte dat de werkgever een deel van de kosten betaalt. Het is immers ook in het belang van het bedrijf om de vakkennis op peil te houden. In de meeste cao’s vinden we dan ook spelregels en rechten op dit gebied. Dat is vooral het geval in sector cao’s, waar omvangrijke scholingsfondsen bestaan.


Deze rechten zijn aan herziening toe:

  • Scholing wordt steeds duurder en ingewikkelder
  • Werknemers veranderen vaker van werkgever of van bedrijfstak
  • Veel werkenden hebben een tijdelijk contract, werken voor een uitzendbureau of als ZZP-er en wisselen van ‘status’
  • Er wordt steeds meer maatwerk gevraagd, zowel door bedrijven als medewerkers.

Korevaar Advies kan vakbonden, werkgevers of scholingsfondsen helpen om een nieuwe visie te ontwikkelen en uit te werken in nieuw beleid.


Vakbonden

Veel sectoren waar vakbonden actief zijn kampen met teruglopende werkgelegenheid. Bedrijven krimpen door automatisering, uitbesteding van werk, reorganisaties en niet in de laatste plaats door overheidsbezuinigingen. Nieuwe banen zijn vaak flex-banen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de vakbeweging. De vakbondsmacht kalft af en het ledental loopt terug. Door het ongunstige economische klimaat werden de bonden lange tijd gedwongen om een verdedigende koers te volgen.

Er zijn echter ook andere ontwikkelingen. Bedrijven ontwikkelen nieuwe producten, de investeringen nemen weer toe, de werkgelegenheid in technische bedrijfstakken groeit. Dat geldt voor Nederland maar ook voor de meeste landen om ons heen. De vakbeweging staat voor de uitdaging om hierop in te spelen, een nieuwe generatie leden te werven, de organisatie en belangenbehartiging opnieuw in te richten.

Dat zal niet makkelijk zijn. Technische investeringen zoals in robotica bieden kansen maar vormen ook een bedreiging. Er komen banen bij, maar er verdwijnt ook werkgelegenheid, bovendien zien de nieuwe banen en bedrijven er heel anders uit dan we gewend zijn. Debat over nieuwe technologieën is onmisbaar en kan helpen om een nieuwe koers te ontwikkelen.


Pensioen en werk

De heldere en collectief vastgelegde scheiding tussen werk en pensioen zal verdwijnen. Werknemers en zelfstandigen tussen de 60 en 75 zullen zich geleidelijk terug trekken uit betaalde arbeid. Genieten van een zo goed mogelijk pensioen en daarnaast nog zinvol en betaald werk verrichten wordt een nieuwe trend voor ouderen.

We kennen in Nederland al geruime tijd het begrip ‘deeltijdpensioen’. Het zal niet lang meer duren voor er sprake is van ‘in deeltijd werkende gepensioneerden’. Op dit moment heeft 13 procent van de gepensioneerden een kleine baan, dat zijn 400.000 personen. Dit aantal zal de komende jaren verder groeien. Er is behoefte aan belangenbehartiging voor ouderen die al met pensioen zijn en daarnaast nog een aantal uren werken. Wie zijn deze werkende ouderen? Hoe zien hun contracten eruit? Is er iets geregeld over de werktijden? Bestaat er iets als zeggenschap over het werk, beschermende voorzieningen en arbeidsomstandigheden?


Ik ben op zoek naar partners en opdrachtgevers om dit verder te onderzoeken. In die tussentijd ben ik benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen op dit gebied. twitter @korevaarkees of kees@korevaaradvies.nl

Korevaar Advies
J. van de Vondellaan 22
3705 JC, Zeist
:
06-49355850
kees@korevaaradvies.nl
LinkedIn logo
Kees Korevaar