korevaar advies logo

Samenwerking

Korevaar Advies bestaat uit Kees Korevaar in samenwerking met Beatriz Roman, Thijs Winthagen en Marian Deterd Oude Weme. Wij leveren adviezen gebaseerd op onderzoek. Desgewenst kunnen wij ook langer lopende implementatie of begeleidingstrajecten aan.

portret Beatriz Roman

Beatriz Roman (1980) studeerde economische en sociale psychologie. “Op dit moment ben ik werkzaam bij Fontys Hogeschool en Trifier onderzoek en advies. Trifier. Werken in de zorg is mijn primaire aandachtsgebied: arbeidsvraagstukken, strategische heroriëntatie en professionalisering. Daarvoor heb ik 10 jaar ervaring opgedaan met onderzoeks- en adviesprojecten in de industrie, onderwijs, welzijn en bij de overheid. Beatriz en ik kennen elkaar van de Universiteit van Tilburg. Zij is een begaafde en veelzijdige onderzoekster op het terrein van arbeid en organisaties.beatriz@trifier.nl
portret Marian Deterd Oude Weme

Marian Deterd Oude Weme (1961) studeerde aan de academie Mens en Arbeid en de Universiteit voor Humanistiek en heeft een eigen praktijk voor coaching en training.
‘Mijn werk bestaat uit coaching van managers, professionals en teams. Daarnaast voer ik trainee- en professionaliseringsprogramma‘s uit voor bestuurders van de FNV. Ieder mens krijgt in het werkende leven signalen die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken en ermee aan de slag te gaan. Doel van mijn werk is om de professionaliteit te verdiepen en te versterken’.
m.deterd.begeleiding@gmail.com
portret Thijs Winthagen

Thijs Winthagen (1977) studeerde personeelswetenschappen en werkte bij TNO en aan de Universiteit van Tilburg. Hij is oprichter van HR-bureau Wintkracht en voert projecten uit voor ASML, ENCI en de Gemeente Eindhoven.
‘Ik geloof in nieuwe vormen van samenwerking, snel verbindingen leggen maar wel op basis van vertrouwen. De organisatieveranderingen van deze tijd gaan vaak over flexibiliteit. Maar flexibiliteit kan niet zonder vakmanschap en een goede afweging van belangen’.

Thijs en ik kennen elkaar van TNO en de Universiteit van Tilburg. Hij heeft een heldere visie op innovatieve arbeidsrelaties en tegelijk een goed oog voor continuïteit.


thijswinthagen@wintkracht.com
Korevaar Advies
J. van de Vondellaan 22
3705 JC, Zeist
:
06-49355850
kees@korevaaradvies.nl
LinkedIn logo
Kees Korevaar