korevaar advies logo

Projecten


Vakbondswerk en nieuwe technologie

De FNV heeft mij gevraagd om een scholingsprogramma op te zetten voor bestuurders in de technische bedrijfssectoren. Over robotica, 3D-printers, onbestuurde voertuigen, healthtech en internet of things. Vertrouwd worden met nieuwe ontwikkelingen in bedrijven, excursies organiseren, debatten bijwonen. Samen een nieuw profiel belangenbehartiging ontwerpen. Dit project gaat in juni 2015 van start.


Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in de techniek…

…in de regio Eindhoven (Brainport) naar de scholingspraktijk in technisch geavanceerde bedrijven. Opdrachtgevers zijn FNV en OTIB. De belangrijkste aanbevelingen gaan over scholingsrechten (trekkingsrechten) voor opleidingen op maat, ten behoeve van werknemers die van baan veranderen. Scholing en ontwikkeling van het vakmanschap is al goed geregeld in deze bedrijven, maar bij zelf gekozen of gedwongen mobiliteit ligt er nog een terrein braak. De aanbevelingen zijn besproken met de opdrachtgevers. Nu wordt bezien of zij ook op grotere schaal bruikbaar zijn in de NL industrie.


Advies OR Deltametaal

Deltametaal is gespecialiseerd in personeelsdiensten ten behoeve van de maritieme industrie in de Rijnmond. De ondernemingsraad heeft mij gevraagd om een advies te schrijven over de toekomstmogelijkheden van de vaste kern van het bedrijf, DM Metaal. Het advies gaat over vakmanschap, inzetbaarheid en de veranderende inleenmarkt.


Lezingenserie PvdA en NIVON

Tot nu toe zes lezingen over de toekomst van werk rekening binnen de krimpende verzorgingsstaat. Wat kan de lokale politiek doen om banen te scheppen voor jongeren met weinig opleiding en afstand tot de arbeidsmarkt? Wat kunnen bedrijven en zelfstandigen voor de lokale politiek betekenen? Wat is de sterkte en zwakte van deze, of een andere regio?


Advies OR Lumens Eindhoven

Lumens is een breed georiënteerde welzijnsorganisatie in Eindhoven en omgeving. OR en directie hebben mij gevraagd om mee te denken over de herpositionering van het maatschappelijk werk, jeugdzorg, ed. Over marktwerking, uitbesteding, innovatie en samenwerking met lokale bedrijven. Project loopt nog door tot 2016.

Korevaar Advies
J. van de Vondellaan 22
3705 JC, Zeist
:
06-49355850
kees@korevaaradvies.nl
LinkedIn logo
Kees Korevaar