korevaar advies logo

Ervaring


Vanaf januari 2014….

… start van mijn eigen bedrijf Korevaar Advies voor duurzame arbeidsrelaties. Focus op scholing en duurzame inzetbaarheid. Uitgevoerde en lopende projecten: strategie van personeelsdiensten, duurzame inzetbaarheid in technische bedrijven regio Eindhoven, vernieuwing in het welzijnswerk in Eindhoven, vakbeweging en nieuwe technologie.


Daarvoor tien jaar….

… onderzoek en advies universiteit van Tilburg. Begeleiding van jonge onderzoekers bij het uitvoeren van projecten. Belangrijke opdrachtgevers: banken en grote industriebedrijven. En bedrijfstakken zoals zorgsector, sport en cultuur, politie en defensie. Belangrijkste onderwerpen: overheid en marktwerking, decentralisatie van cao-beleid, leeftijd en werk, loopbaanbeleid, nieuwe vormen van medezeggenschap. Aanpak: managementstudies, diepte-interviews, focusgroepen, webenquêtes.


En daarvoor vijf en twintig jaar….

…beleidsadviseur bij verschillende FNV-organisaties. Van jongerenwerk tot strategisch advies. Onderwerpen: versterking van de medezeggenschap, kwaliteit van de arbeid, werktijdenroosters, arbeidstijdverkorting, werkgelegenheid en scholing, flexibilisering, verbetering positie uitzendkrachten, duurzame inzetbaarheid.Opleiding

Arbeids- en organisatiepsychologie, Groningen (1977).
Proefschrift over de strategie van het CAO-beleid, Amsterdam (2000).


Publicaties

‘Strategische arbeidsvoorwaardenvorming. Vernieuwing van vakbondswerk en cao’. Academisch Proefschrift over bedrijven in technische sectoren. Uitg. Mets en Schilt (2000).
‘Op eigen kracht. Arbeidsrelaties na de verzorgingsstaat’. Een studie over arbeidsrelaties, veranderingen op sociaal-cultureel terrein, het werk en de arbeidsmarkt gebaseerd op zelf uitgevoerde projecten. Uitg. Boom Nelissen (2011).


Commissariaten

Sinds 2008 werknemerscommissaris bij Royal IHC, bouwer van hoogwaardige werkschepen en technologie, 3.000 banen in Nederland, omzet circa 1 miljard Euro
Sinds 2011 commissaris bij MN, pensioenuitvoerder voor metaal en technische bedrijven. MN beheert een vermogen van circa 100 miljard Euro.


Persoonlijk

Samenwonend met mijn partner in Zeist, vader van een zoon en twee dochters. Ik vind mijn rust en ontspanning in beeldhouwen. Al vijftien jaar ontwerp en maak ik beelden van marmer, kalksteen en vulkanische steensoorten. Net als in mijn werk probeer ik steeds nieuwe en nog niet bestaande vormen te vinden.
Vanaf mijn studietijd ben ik politiek actief. Ik neem binnen de PvdA deel aan debatten over de economie en het sociale stelsel.

Korevaar Advies
J. van de Vondellaan 22
3705 JC, Zeist
:
06-49355850
kees@korevaaradvies.nl
LinkedIn logo
Kees Korevaar
haven rotterdam